Ráhangolódást segítő feladatok


ABC-módszer
TANTÁRGY: összes          IDŐ: 10-15 perc         MUNKAFORMA: a) egyéni/csoport b) plénum      ESZKÖZÖK: feladatlap/moderációs kártyák, csomagolópapír, filctoll       ELŐKÉSZÍTÉS: szükséges  MIRE JÓ MÉG: előismeretek mozgósítása, értékelés

a) A módszerrel olyan új témákat vezethetünk be, amivel kapcsolatban a tanulóknak már vannak előismeretei, vagy ismétlő órán visszatekinthetünk az előző tartalmi egység főbb csomó­pontjaira. A tanulók egyedül, párban vagy kisebb csoportokban dolgoznak. A tanulók ill. a csoportok kapnak egy-egy feladatlapot, rajta az ABC egymás alá írt betűivel. A témával kapcso­latosan az egyes betűkkel kezdődő szavakat, fogalmakat, adatokat… írnak a feladatlapra. Egy betűhöz kerülhet több fogalom is. Az sem baj, ha néhány betű kimarad. Amikor készen van­nak, felol­vassák a szavakat, és csomagolópapíron közös listát készítenek az osztályban. A közös listára válogatás nélkül minden olyan szót felveszünk, amit az osztály tanulói a témához kapcso­lódónak tartottak.

Variációk:
        Megkönnyíti a közös lista készítését, ha a csoportok az egyes betűkhöz rendelt szavakat moderációs kártyákra írják, majd ezeket plénumban a táblán vagy a földön ABC-sorrendbe rendezik.  
        A téma egy fontos kulcsszavát írjuk függőlegesen a feladatlapra, és a tanulók a kulcsszó minden egyes betűjéhez keresnek a témával kapcsolatos szavakat.

b) Használhatjuk a módszert lezárt tanulási folyamatok tartalmi értékelésére. A módszer inspirálóan hat, kreatív energiákat szabadít fel, mivel a tanulók szeretnének lehetőleg minden betűhöz írni valamit. Hosszú plakátra (kb. 3 csomagolópapír, hosszú csíkká összeragasztva) felírjuk egymás alá az ABC betűit. (Q, X, Y, W is!) A plakátot lefektetjük a tanterem közepére úgy, hogy jól hozzá lehessen férni mindkét oldalról. Ha a teremben nincs ennyi hely, menjünk ki a folyosóra. Válasszunk valamilyen kellemes, lassú, halk aláfestő zenét. (Ha a folyosón vagyunk, ezt célszerű mellőzni.)

A tanulók feladata, hogy gondolják át, mit tanultak, mit csináltak az előző szakaszban. Mi az, amit hasznosnak, érdekesnek, emlékezetesnek, könnyen feldolgozhatónak tartanak, olyan­nak, ami megkönnyítette a munkát. Mi az, ami nem volt hasznos, nehéz, kevésbé érdekes vagy unalmas volt, amire szerintük soha nem lesz szükségük, szinte biztos, hogy el fogják felej­teni, ill. ami nehezítette a munkát.
Ami eszükbe jut, írják fel az egyes betűkhöz – MELEG színekkel, ha az pozitív tanulási élmény, HIDEG színekkel, ha negatív. A gyűjtés közben lehetőleg ne beszélgessenek egymással, a többiek feljegyzéseit viszont kommentálhatják írásban, FEKETE színnel.
A végén körbeálljuk a plakátot, és mindenki tehet fel kérdéseket, ha valamilyen feljegyzést nem ért, vagy ha valamit mégiscsak szóban szeretne kommentálni.

 Asszociációs lánc
TANTÁRGY: összes          IDŐ: 5-10 perc         MUNKAFORMA:plénum    
ESZKÖZÖK: tábla, fólia+filc   ELŐKÉSZÍTÉS:-  MIRE JÓ MÉG: előismeretek mozgósítása, ismétlés

Ez a módszer egy téma asszociatív megközelítésére alkalmas.

A táblára felírunk egy szót vagy fogalmat, ami az óra témájával kapcsolatos, és a tanulók érzelmeire is hatást gyakorolhat. Kérdőjelet rajzolunk a szó mellé, és elkezdjük a láncot egy olyan fogalommal, amely az elsővel összefüggésben van.

A tanulók feladata, hogy a mindenkori utolsó elhangzott szóhoz asszociáljanak. A tanulók szabadon bekiabálhatnak, de ha körben ülnek, az ülésrendet is követhetjük.

Az elhangzott asszociációkat sorban felírjuk közben egy fóliára. Ez alapján a későbbiekben beszélgetést, kutatómunkát kezdeményezhetünk, vagy olvasási feladatot fogalmazhatunk meg a soron következő tankönyvi leckéhez. (pl. „Olvasd el a leckét: Melyik azok a fogalmak ill. nevek, amelyek szerepelnek a könyvben?”)

Asztalterítő
TANTÁRGY: összes      IDŐ:10-20 perc    MUNKAFORMA:egyéni -> 4 fős csoportok->plénum    
ESZKÖZÖK: csom.papír, 4 különböző színű filctoll csoportonként  MIRE JÓ MÉG: ötletek gyűjtése, egymás megismerése

A módszer célja, hogy a tanulók egy adott témával / problémával kapcsolatban megfogalmazzák ötleteiket, véleményüket, megismerjék és kommentálják másokét, és kis csoportban közös véleményt alakítsanak ki. Lehetőséget biztosít a visszahúzódó tanulóknak, hogy véleményt nyilvánítsanak, a „lustább” tanulókat is arra készteti, hogy aktívan részt vegyenek a közös gondolkodásban. A módszer alkalmas arra is, hogy a tanulók jobban megismerjék egymást.

A tanulók négyfős csoportokban helyet foglalnak az „asztalterítővel megterített” asztalok körül. Minden tanulónak van egy saját mezője, és mindenkinek más színű filctolla. Középen található a csoport közös mezője.
A saját területén mindenki felírja a központi kérdéshez / problémához kapcsolódó véleményét / ötleteit. Két-három perc után fordítanak a terítőn, elolvassák, amit a mellettük ülő társuk írt, és írásban kommentálják azt. Közben tilos beszélgetni.
placemat.gif © ArchivAddig forgatják a terítőt, míg mindenki elolvasta, és kommentálta az asztalnál ülő összes társa ötletét, véleményét, és a többiek megjegyzéseivel ellátva visszakapta a sajátját. 

Ekkor már szabad beszélgetni: a feladat az, hogy megegyezzenek, mi kerüljön a csoport véleményének összefoglalásaként a közös területre. Amiben megállapodtak, középre feljegyzik, és mindannyian aláírják. Plénumban a csoport egy képviselője beszámol a közös eredményről.

Példák: ötletgyűjtés projektekhez, következő dolgozathoz, problémamegoldási javaslatok, vélemény egy konkrét kérdéssel vagy tézissel kapcsolatban.

Brainstorming
TANTÁRGY: összes      IDŐ:11-15 perc    MUNKAFORMA: plénum    
ESZKÖZÖK: vizualizálási lehetőségek: tábla, csompapír, filc  MIRE JÓ MÉG: ötletek gyűjtése, előismeretek mozgósítása

A legismertebb ötletelési technikák egyike. Egy megadott fogalomhoz, témához, tényhez a tanulóknak kell a tiszta, céltudatos gondolkodástól elrugaszkodva, szabadon asszociálni, összegyűjteni mindazt, ami az eszükbe jut. A spontán kijelentéseket rögzítjük, ábrázoljuk, s ezek megmutatják a tanulók érdeklődésének, korábbi, meglévő ismereteinek teljes spektrumát. Előnye, hogy a csoport rövid idő alatt sok ötletet halmozhat fel. A módszer fejleszti a nyitott gondolkodást, és mindenkit megmozgat.

Szabályok:
        A mennyiség szempont megelőzi a minőséget. Mindenki akadálytalanul kimondhatja a gondolatait.
        Nincs rossz megoldás – a pillanatnyilag értelmetlennek tűnő ötletek is hasznosnak bizonyulhatnak a későbbiek során.
        Egymást kinevetni, bírálni tilos.
        Mások ötleteit tovább lehet fejleszteni.
        A brainstorming addig tart, amíg valakinek vannak ötletei.

Mire figyeljünk?
        Érthetően fogalmazzuk meg az indító kérdést / fogalmat.
        Minden ötletet jól láthatóan fel kell írni (à ASSZOCIOGRAMM, KÁRTYAVÁLASZ)
        A végén tekintsük át a kapott ötleteket, a tanulók kiválaszthatják azokat, amelyekkel részletesebben akarnak foglalkozni.

Brainstorming írásban
TANTÁRGY: összes      IDŐ:15-20 perc    MUNKAFORMA: egyéni -> plénum    
ESZKÖZÖK: A/4-es lapok, vastag filcek  MIRE JÓ MÉG: ötletek gyűjtése, előismeretek mozgósítása

A módszer a à brainstorming írásos formája, ami különösen akkor hasznos, ha minden tanuló azonos lehetőséget kell, hogy kapjon az ötletek előadására a munka során. A lassab-ban dolgozó tanulók a módszer segítségével nagyobb eséllyel, produktívabban tudnak részt venni a feladatban.
A feladat alkalmas a tanóra elején rövid ötletgyűjtésre is.

Ismertetünk egy konkrét problémát és megbeszéljük ennek kiindulópontját. Minden tanuló kap egy papírt, amire feljegyzi spontán, első megoldási ötleteit, ha ezekből kifogyott, gyorsan szabaduljon meg a laptól, tegye azt a gyűjtőhelyre.

Mi is készítsünk el pár megoldást és ezeket még a tanulói munka megkezdése előtt helyezzük középre, erre azért van szükség, hogy az a tanuló, aki először készen van ki tudja cserélni lapját és dolgozhasson tovább.

15-20 perc után a papírokat szétosztjuk, ezeket a tanulók tanulmányozzák és elmondják, mely ötleteket tartják a legjobbaknak, és miért.

Készíthetnek ranglistát is a megoldásokról.

Megvitathatják csoportmunkában is a megoldásokat, ebben az esetben 5-6 papírt kap egy csoport.

Döntéstorta
TANTÁRGY: összes      IDŐ:15-20 perc    MUNKAFORMA: egyéni ->csoport-> plénum    
ESZKÖZÖK: csom.papír, vastag filcek  MIRE JÓ MÉG: célok megfogalmazása

A feladat elvégzésével különösen plasztikus módon lehet egy-egy tanulói csoport véleményét és / vagy érdeklődését kifejezésre juttatni. Könnyen világossá tehető, mely tényező mennyi­re tűnik hangsúlyosnak az adott csoport tanulói számára. Hasznos, hogy a módszer alkalmazása közben átgondolhatjuk a következő munkafolyamat tervezéséhez fontos tartalmi priori­tásokat.

A tanulók csoportokban a következő tanegység témájához kapcsolódóan olyan résztémákat gyűjtenek, melyek érdeklik őket. Ezután plénumban összegyűjtjük, és beszámozzuk az ötleteket

Minden csoport kap egy ív csomagolópapírt, amire előzetesen rajzoltunk egy nagy kört. A feladat az, hogy a tanulók súlyozzák az összegyűjtött ötleteket, aztán ábrázolják a döntésüket úgy, hogy a résztémák fontosságának megfelelő nagyságú tortadarabokra – körcikkekre – osztják fel a kört. Mindegyik körcikket el kell látniuk a megfelelő felirattal.

A kész tortákat à galériaként kiállíthatjuk, majd plénumban megvitathatjuk a közös és az eltérő vonásokat.

Elidegenített képek
TANTÁRGY: magyar, idegen nyelv, társ.tud., filozófia      IDŐ:10-20 perc
MUNKAFORMA: egyéni/pár/csoport   ESZKÖZÖK: képek, színes filcek, olló, ragasztó/számítógép, projektor 

A módszer differenciál, mozgósítja a tanulók előismereteit és tapasztalatait. A képek adta lehetőségek miatt rendkívül intenzív témafelütést eredményez. Több és sokrétűbb asszociá­ciókat tesz lehetővé, mint a szöveg alapú témabevezetések.

A cél az, hogy egy-egy kép eredeti mondanivalóját a tanulók még jobban hangsúlyozzák, ill. kifejezzék a témával kapcsolatos személyes véleményüket. Dolgozhatunk annyi fajta képpel, ahány tanuló az osztályban van, de az sem baj, ha néhány kép kétszer-háromszor szerepel. A tanulók választanak egy-egy, a témával kapcsolatos jó minőségű - papíralapú vagy digitális - képet, amit különböző módszerekkel elidegeníthetnek.

A tanulók
        a kép egy részét kivágva azt új kontextusba, új háttérbe és környezetbe helyezhetik,
        történelmi eseményeket vegyíthetnek aktuális képekkel,
        a képet más színekkel, más technikával újra rajzolhatják,
        az eredeti képből kollázst készíthetnek,
        a képet tükrözhetik, vagy torzíthatják,
        megváltoztathatják a színeket,
        kiegészíthetik további elemekkel, törölhetnek vagy megváltoztathatnak meglévő elemeket (rajzzal, kollázs-technikával).

A képek elidegenítése különösen egyszerű számítógépes programokkal.

A képeket à GALÉRIA formájában vagy személyes kommentárokkal kísérve (kivetítéssel) is bemutathatják a tanulók. A munka folytatása lehet: à tématár / KÉRDÉSTÁR / ÖTLETTÁR.

Elvárások plakátja
TANTÁRGY: összes      IDŐ:15-20 perc     MUNKAFORMA: plénum
ESZKÖZÖK: moderációs kártyák, filctollak   MIRE JÓ MÉG: célok megfogalmazása

Az elvárások plakátja azt a célt szolgálja, hogy összegyűjtsük az új témával, új tantárggyal kapcsolatos tanulói elvárásokat, és megpróbáljuk az osztály közös céljait megfogalmazni úgy, hogy mindenki azonosulni tudjon velük. Jól használhatjuk a módszert pl., ha átveszünk egy osztályt, de alkalmazható szakmai kirándulások előkészítésekor is.

A módszer segítségével már a közös munka legelején tisztázhatjuk, mit szeretnének a tanulók, és mire számítanak, hiszen ha nem fogalmazzák meg elvárásaikat, az később könnyen hátráltathatja a közös munkát. Fontos az is, hogy eközben a tanulók összehasonlíthatják elvárásaikat és céljaikat társaik elvárásaival és céljaival, ezáltal átgondolhatják, és súlyozhatják azokat.

Megkérjük a tanulókat, hogy írják le, mit remélnek, mit várnak az adott tantárgytól ill. a közös munkától. Az egyes elvárásokat a tanulók egyenként moderációs kártyákon rögzítik, ha sze­retnék, ráírhatják a nevüket is.

A kártyákat összegyűjtjük, és közösen csoportosítjuk. Összehasonlítjuk őket, megállapítjuk az osztálytagok közös és eltérő elvárásait. A tanár eztán elmondja, mit tervezett, mely új kéré­seket tudja integrálni az eddigi tervekbe, vázolja munkamódszereit, elmondja, mik a tantervi elvárások, és ezek hol és hogyan kapcsolódnak a tanulók elvárásaihoz.

A kártyákat plakáton is gyűjthetjük, amit megőrzünk, a falon összegyűjtött kártyákat pedig lefényképezhetjük. A közös munka folyamán, ill. a félév / tanév végén értékelésre, összegzésre is használható a plakát, ill. a fotó.

Érzelmek a kalapban
TANTÁRGY: összes      IDŐ:5-10 perc     MUNKAFORMA: egyéni -> csoport ->plénum
ESZKÖZÖK: kalap, kártyák, filctollak   MIRE JÓ MÉG: előismeretek, vélemények mozgósítása

A módszer célja, hogy a tanulók kifejezhessék az új témával vagy akár a tantárggyal kapcsolatos érzelmeiket, megfogalmazzák a témához való emocionális viszonyukat. Használhatjuk egy új téma bevezetésekor, ill. a közös munka első óráján.

Egy kalapba papírlapokat dobunk, többet, mint ahány tanuló van a csoportban. Minden papírra egy-egy érzelem kifejezésére alkalmas bevezető tagmondatot írunk:
        „Tetszik, hogy…”,
        „Hiányolom, hogy…”
        „Nekem gondot okoz, hogy…”
        „Azt szeretném, ha…”
        „Nyomaszt, hogy…”

A tanulók húznak ezekből néhányat, és gyorsan, gondolkodási idő nélkül befejezik a mon­datokat a tananyagra vonatkozólag. A gyakorlat elején hívjuk fel a figyelmet arra, hogy gyorsan kell válaszolni, és a válaszok kizárólag az aktuális érzéseket tükrözik.

Ezek után kis csoportokban átnézik a tanulók a cédulákat, a csoport szóvivője pedig plénumban beszámol a főbb tendenciákról, ill. a szélsőséges véleményekről. Közben jegyzeteljünk, majd ké­sőbb, tanórán kívül tanulmányozzuk az összes cédulát, ez segíthet a program összeállításában, a tartalmak és módszerek kiválasztásában.

Golyóscsapágy
TANTÁRGY: összes      IDŐ: 15-30 perc     MUNKAFORMA: plénum (max. 30 fő)
ESZKÖZÖK: kettős székkör   MIRE JÓ MÉG: előismeretek mozgósítása, kommunikációs készség fejlesztése, értékelés, visszajelzés

A módszer alkalmas nagyobb létszámú csoportban intenzív beszélgetések kezdeményezésére, miközben minden egyes tanulónak (az egyébként kevésbé aktív és ritkán hozzá­szólóknak is) módja van elmondani a véleményét. Mivel a módszer alkalmazása közben mindenki több társsal is beszél, ennek folyamán többfajta nézőponttal is találkozhatnak a tanulók. Előnye, hogy „védett” környezetben és szabadabban beszélnek, mivel a tanár nem hallja a beszélgetést, még indirekt módon sem befolyásolja a vélemény­alkotást. A módszer kiválóan alkalmas az egyébként „csendes” csoportok aktiválására. Alkalmazhatjuk szakmai és személyes témák megbeszélésére is. Sikeresen fel lehet frissíteni a módszerrel a tanulók előismereteit, alkal­mas tehát az adott tantárgyon belüli ismétlésre egy új téma bevezetése előtt, ill. tantárgyközi kapcsolatok tudatosítására is.
Ugyanezzel a módszerrel – más kérdésfeltevéssel – értékelhetünk lezárt tanulási folyamatokat is.

Terem berendezése: Kettős székkör a terem közepén, egymás felé fordított székekkel. Ügyeljünk arra, hogy a székek a belső körben se legyenek túl közel egymáshoz, mert a tanulók zavarhatják egymást a beszélgetésben.
Előzetesen a témával kapcsolatos 4-5 rövid, beszélgetés indítására alkalmas vitaindító kérdést vagy tézist fogalmazunk meg.

A tanulók egymással szemben ülnek, párban, egy kettős körben. A velük szemben ülő párjukkal véleményt cserélnek az elhangzott vitaindító kérdéssel kapcsolatosan. Meghatározott idő után (ez a kérdéstől függően változó lehet, de ne legyen hosszabb 5 percnél) befejezik a beszélgetést. Az idő leteltét jól hallható jellel (pl. csengő, üvegpohár kocogtatása…) jelezzük.

Ekkor a külső és a belső kör is egy-egy székkel tovább ül, egymással ellenkező irányban elmozdulva. Ily módon mindenki új beszélgetőtársat kap, mi pedig feltesszük a 2. kör kérdését…

A beszélgetés hossza a téma komplexitásától és a csoport beszélgetési kedvétől függ. Folytatása lehet plénumbeszélgetés, ill. à tématár / KÉRDÉSTÁR / ÖTLETTÁR összeállítása, amely a további munkát strukturálja.

Hógolyó
TANTÁRGY: összes   IDŐ: 5+5+5+15 perc     MUNKAFORMA: egyéni-> pár-> csoport-> plénum
ESZKÖZÖK: kártyák, BlueTech   MIRE JÓ MÉG: komm.készség fejlesztése, ötletgyűjtés, döntés

A módszer célja, hogy a tanulók először egyedül átgondoljanak egy problémát vagy tézist, majd egyre több társukkal beszéljék meg azt, igyekezzenek megtalálni a közös nevezőt, és felismerni azokat a pontokat, melyekben eltérnek véleményeik. A módszer előnye, hogy a kisebb csoportok védelme alatt mindenki könnyebben elmondja azt, amit a „csoportnyomás” és az esetleges elutasítástól való félelem miatt plénumban nem adna elő.
A módszer alkalmas ötletek gyűjtésére is, a végén megkönnyítve a közös döntést, mivel a többség által nem támogatott ötletek a munka közben folyamatosan kihullanak.

1. lépés: EGYÉNI MUNKA: Minden tanuló kap egy önállóan megoldandó feladatot, ez lehet pl. ötletek gyűjtése, vélemény megfogalmazása címszavakban egy kép / szöveg / idézet alapján, adott listából a legfontosabb X számú elem kiválasztása, valamilyen dolog legfontosabb jegyeinek összegyűjtése (pl. „a jó tanár jellemzői”), stb. Adott idő alatt a tanulók listát / jegyzetet készítenek.

2. lépés: PÁRMUNKA: Minden tanuló keres magának egy partnert, elmondják egymásnak ötleteiket / megoldásaikat, bemutatják listáikat. Ezután, adott idő alatt, meg kell egyezniük egy közösen képviselhető álláspontban, vagy a két lista alapján készíteniük kell egy közöset. Erre vonatkozólag adjunk számszerű információt: pl. írják fel a mindkettőjük számára legfonto­sabb 5 vagy 6 jellemzőt, 5 vagy 6 legjobb ötletet… stb.

3. lépés: 4-ES vagy 6-OS vagy  8-AS CSOPORTOK (az osztály méretétől függően, de ügyeljünk arra, hogy ne keletkezzen ebben a lépésben 4-nél több csoportunk): Két, három vagy négy pár alkot csoportot, az eljárás ugyanaz, mint a 2. lépésnél. A csoportok ezúttal is megegyeznek a mindenki által fontosnak tartott 5 vagy 6 elemben, és ezeket ezúttal egyenként moderációs kártyákon rögzítik, majd választanak egy csoportképviselőt.

4. lépés: PLÉNUM: A csoportok képviselői bemutatják a csoportjuk eredményét. A prezentációt jelentősen könnyíti, hogy nem a saját véleményét adja elő a képviselő. Az egymás után következő csoportok képviselőit kérjük meg, hogy az azonos / rokon kártyákat ragasszák egymás mellé, ezzel megkönnyítjük az osztály véleményének vizualizálását: Jól láthatóvá válik, hogy a sokszor / többször megnevezett ötletek / témák / vélemények az osztály nagy részének fontosak, az egyszeri megnevezés megmutatja, hogy az, az osztály egészét tekintve kevésbé fontos, de hangsúlyozhatja pl. az ötlet eredetiségét…

Karika-túra
TANTÁRGY: társ.tud., term.tud., magyar IDŐ:3p./kép+10-15 perc  MUNKAFORMA:csoportmunka
ESZKÖZÖK: 5-6 karikatúra azonos témában, BlueTech, feladatlap   MIRE JÓ MÉG: előismeretek, vélemények mozgósítása

A módszer célja egy társadalmi / politikai / gazdasági probléma értelmezése a karikatúra, mint ábrázoló és interpretáló műfaj segítségével. A karikatúrák poénra kihegyezett, túlzó és sarkító módon láttatják a problémákat, ezért megkönnyítik a tanulók számára az értelmezést, ill. a témához való közelítést.

A Karika-túrához 5-6 karikatúrát választunk, melyek nagyjából lefedik kiválasztott témánk főbb tematikus gócpontjait. Használhatunk csak rajzos és szöveges karikatúrákat. Idegen nyelvű karika­túrák esetén meghagyhatjuk az eredeti szöveget, különösen, ha a tanu­lók ezt az idegen nyelvet tanulják, és megadhatjuk a szöveg fordítását. Az A4/A3-as méretre nagyított karikatúrákat a terem különböző pontjain helyezzük el a falon, szemmagasságban, jól hozzáférhető helyen.

Annyi csoportot alakítunk ki, ahány karikatúrát kiválasztottunk. A tanulók kis csoportokban megtekintik a karikatúrákat, és értelmezik őket irányító kérdések segítségével:
        Hogyan látja / láttatja a rajzoló a témát?
        Milyen problémára ill. a probléma mely aspektusára hívja fel a figyelmet?

2-3 perc után hangjelzésre a csoportok az óramutató járásával megegyezően tovább mennek a következő karikatúrához. Ha a csoportok már mindegyik karikatúrát értelmezték, levesszük azokat a falról.

Ezek után minden csoport húz vagy választ egy karikatúrát, és részletesen elemzi írásban is, egy feladatlap segítségével.
        Téma: Mit ábrázol a rajzoló? Mely jelenségre hívja fel a figyelmet?
        Képi elemek: Hogyan, milyen eszközökkel (tárgyak, alakok, szimbólumok, színek, stb.) ábrázolja a témát?
        A rajzoló szándéka: Érzékelhető-e a rajzoló állásfoglalása? Ha igen, hogyan foglal állást? Szerintetek miben nyilvánul ez meg?
        Saját vélemény: Hogyan értékelitek ti a karikatúra mondanivalóját?
        Milyen kérdések merültek fel bennetek a karikatúrával kapcsolatban, amiket tisztáznunk kellene, amiknek utána kellene nézni?

Javaslat a csoportmunka eredményeinek értékelésére: à kevert csoport, à forgó csoport.

Kérdésfa/ötletfa
TANTÁRGY: összes IDŐ:10+15 perc  MUNKAFORMA:csoportmunka -> plénum
ESZKÖZÖK: csom.papír, vastag filctoll   MIRE JÓ MÉG: előismeretek mozgósítása, ötletgyűjtés, projekt előkészítése

A módszer segítségével a tanulók ráhangolódhatnak az új témára, a kérdések megfogalmazásával mozgósíthatják a témával kapcsolatos előismereteiket és tapasztalataikat.

A tanulók feladata, hogy előző tanulmányaikból már részben ismert, most viszont részletesebben, vagy más aspektusból tárgyalandó témával kapcsolatban minél több kérdést fogalmazza­nak meg. Egy központi kérdésből induljunk ki, melyből elágazva további kérdéseket tesznek fel. A gondolatmenetüket vizuálisan is ábrázolják a tanulók: csomagolópapírra vastag filctollal lerajzolnak egy fát, a vastag ágak a fontosabb, a vékonyabbak pedig a részletkérdéseket ábrázolják.

A csoportok által ily módon elkészített kérdésfákat össze lehet hasonlítani, majd kiválaszthatjuk a mindenki által központinak megítélt kérdéseket, és azokat egy közös kérdésfa formájá­ban ábrázolhatjuk.

A fa-módszerrel ötleteket is gyűjthetünk és vizualizálhatunk, ezzel hosszabb munkafolyamatokat, pl. projekteket is tervezhetünk. Ez az „ötletfa” a projekt során végig a falon maradhat, és iránymutatóként szolgálhat.

Kérdésforgó
TANTÁRGY: összes     IDŐ:15 perc       MUNKAFORMA: egyéni -> plénum
ESZKÖZÖK: 4-5 csom.papír, vastag filctollak   MIRE JÓ MÉG: előismeretek mozgósítása, ötletgyűjtés

A módszer segítségével a feldolgozandó témát a tanulók kérdések segítségével rendszerezhetik, azt különböző szempontok szerint újból áttekinthetik, miközben mozgósítják eddigi tapasztalataikat és előismereteiket. A tanulóktól érkezett különböző és szerteágazó kérdések által a feldolgozott témát még szélesebben áttekinthetjük.

Előkészítünk 4-5 csomagolópapírt, melyekre olyan különböző nézőpontokat, területeket írunk fel, amelyek szempontjából a témát megvizsgálhatjuk (pl. a fast food témát vizsgálhatjuk a táplálkozás, az egészség, a környezetvédelem, a társadalom, a gazdasági helyzet, stb. szemszögéből is).

A plakátokat körben a földre, vagy a falakra rakjuk, úgy, hogy a tanulók valamennyit meg tudják nézni. Eközben mindegyikre az adott vizsgálati szemponttal kapcsolatos kérdéseket írnak fel, melyeket fontosnak tartanak.

Miután mindenki az összes szempont szerint átgondolta az adott témát, a plakátokat jól láthatóan kifüggesztjük az osztályban. A tanulók végigjárják az összes plakátot, majd megnézhetik, a tankönyv e témával kapcsolatos fejezete milyen kérdésekre ad választ, ill. közösen kiválaszthatják, mely témákkal kívánnak ezen túlmenően részletesebben foglalkozni. Projektterveket készíthetnek, munkacsoportokat alakíthatnak, stb.


Koktélparti
TANTÁRGY: összes     IDŐ:15 perc       MUNKAFORMA: pármunka váltakozó párokkal=koktélparti*
ESZKÖZÖK: -   MIRE JÓ MÉG: egymás megismerése, komm. készség fejlesztése

A módszer alkalmas arra, hogy a tanulók leküzdjék gátlásaikat a kommunikáció, a szóbeli megnyilatkozás területén. Az eljárás egy-egy óra, téma bevezetése során vagy új ismeretek el­mélyítésekor is alkalmazható. Kiválóan megfelel akkor is, ha az osztály/csoport tanulóinak meg kell ismerkedniük egymással (pl. év elején), vagy ha órai ráhangolódásról van szó.

A játék alkalmazása előtt néhány mondatban érdemes a „koktélparti” jelentését és a szituációt a tanulóknak elmagyarázni. 9. és 10. évfolyamos tanulóknak nem egyértelmű, hogy konfe­renciákon, tréningeken a szünetekben találkozhatunk gyakran ezzel, amikor is fogyasztás közben a résztvevőknek kedvező alkalmuk nyílik arra, hogy ismeretségeket kössenek, új infor­mációkhoz jussanak, bővítsék munkakapcsolataikat stb.

A diákoknak „smalltalk”-ot, vagyis rövid beszélgetéseket kell elképzelniük a büféasztalnál. (Esetleg lehet teával és keksszel szimbolizálni a szituációt.) A tanulók körbejárnak, és adott időn belül minden társukkal rövid beszélgetést kezdeményeznek. Ha egymás megismerése a cél, akkor lehet egymás neve, előző iskolája, hobbija után érdeklődni, de ha valamilyen ismeret elmélyítése a cél, akkor az adott témára vonatkozóan olyan kérdéseket kell feltenni, amelyekkel kapcsolatban érdekli a tanulókat a többiek véleménye.

Minden beszélgetés során három-három kérdés és válasz után búcsút kell venni egymástól, és másik beszélgetőpartnert kell keresni. A kérdések lehetnek mindig azonosak, hisz a be­szélgetőpartnerek úgyis folyton változnak. A játék végén egy plénum beszélgetés keretei között elmondják az osztály / csoport tagjai, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek a beszélge­tések során.
Fel kell hívni a tanulók figyelmét arra, hogy csak olyan kérdések és válaszok hangozzanak el, amelyek a csoport előtt is vállalhatók. Továbbá arra is, hogy senki sem köteles olyan kér­désre válaszolni, amire nem akar, vagy nem tud.


* Erről a játékról kapta a nevét az a speciális, plénum-hatású munkaforma, melyben az egész osztály egyszerre aktív, mégis egyértelműen pármunkáról van szó, hiszen ennek során a tanulók folyamatosan mozognak a tanteremben, és közben változó párokkal dolgoznak.

Körlevél
TANTÁRGY: összes     IDŐ: 45 perc       MUNKAFORMA: csoportmunka
ESZKÖZÖK: A/4-es vagy A/3-as lapok  MIRE JÓ MÉG: előismeretek mozgósítása, problémamegoldás

A módszerrel többféle megoldást keresünk egy kérdésre ill. egy problémára. A cél annak a tudatosítása, hogy egy problémát többféleképpen is értelmezhetünk, ill. emiatt annak többféle megoldása is lehetséges, melyek „helyességét” a mindenkori kontextus és a mindenkori érintettek döntik el.

A tanulók négy csoportban dolgoznak. Minden csoportban felírnak a kapott lap tetejére egy lehetőleg tömören, lényegre törően megfogalmazott feladatot, vagy egy problémás helyzetet, amit az adott téma vonatkozásában fontosnak ítélnek. (pl. környezetvédelem: „Hogyan lehetne csökkenteni a földön a szénmonoxid-kibocsátást?”) Fontos lenne a tanulók figyelmét fel­hívni arra, hogy igyekezzenek olyan problémákat felvetni, ill. olyan feladatokat megfogalmazni, amelyekre ők maguk is több megoldási lehetőséget ismernek.

Ehhez kell megoldási lehetőséget találnia a szomszédos csoportnak. A lapot, melyen a probléma vagy feladat szerepel, átadják a szomszédos csoportnak, akik felírják a javasolt megoldá­saikat a problémafelvetés alá.

Ezután legyezőszerűen összehajtják a lapot, úgy, hogy az újbóli továbbadásnál csak a feladat látszódjék, a felírt megoldás ne. Minden csoport problémát, feladatot kijelölő „levele” az elő­zőhöz hasonlóan jár körbe, csoportról csoportra. A feladat elvégzése előtt kérjük meg a tanulókat, hogy az előző csoport által leírt megoldási javaslatokat ne nézzék meg, törekedjenek az önálló munkára.

Az eljárást addig folytatjuk, amíg minden csoporthoz visszakerül a saját lapja. Ezután a tanulók a csoporton belül felolvassák a kapott problémamegoldó javaslatokat, ezeket összehason­lítják, és megvitatják. Az érdekesebb megoldásokat plénum előtt is érdemes áttekinteni.

Közlekedési lámpa
TANTÁRGY: összes     IDŐ: 10-20 perc       MUNKAFORMA: plénum
ESZKÖZÖK: 1-1 piros, sárga és zöld lap minden tanulónak MIRE JÓ MÉG: -

A módszer célja, hogy az új téma tematikus gócpontjait mindenki számára világossá tegye, a tanulók számára megvilágítsa, mennyire komplex az aktuális téma, és esetenként mennyire vitatott annak megítélése. A tanulók átgondolják egy téma különböző aspektusait, és leadják szavazatukat. A módszerrel mindenki számára transzparenssé válik az osztály véleményének teljes spektruma. Közben mindenki aktív, és még az egyébként keveset és ritkán beszélők is állásfoglalásra kényszerülnek.
A téma első megközelítésére azért alkalmas módszer, mert mindenkinek át kell gondolnia eddigi tapasztalatai és ismeretei alapján, mi a véleménye az egyes állításokról, de nem szükséges, hogy indokolja is a véleményét. Ezzel megkönnyítjük a tanulók számára, hogy a téma intenzívebb feldolgozása során később változtathassanak pozíciójukon, és mindezt képesek legyenek reflektálni is. A módszer nonverbális, alkalmas arra, hogy beszélgetést ösztönző kiinduló helyzetet teremtsen.

Minden tanuló kap 1-1 piros, sárga és zöld kártyát. A tanár felolvas egyenként 8-10 állítást vagy kérdést, melyek a témával kapcsolatosak. Az állításokat / kérdéseket fólián olvashatják is a tanulók, miközben a tanár mindig az aktuális állítást / kérdést fedi csak fel, a többit letakarja. à SZTRIPTÍZ

Miután elhangzott a kérdés vagy a tézis, minden tanuló átgondolja az ezzel kapcsolatos véleményét, és felmutat egy kártyát.: Ha egyetért a tézissel, ill. a kérdésre igennel felel, akkor a zöldet, ha nem ért egyet vele, ill. a válasza nem, a pirosat, ha pedig tartózkodik, a sárgát.

A szavazás eredményét táblázatban rögzítjük,(pl. 1. tézis: 7 piros, 13 zöld, 9 sárga), a téziseket viszont nem kommentáljuk, és nem is vitatjuk meg.

A kártyás szavazást új ismeretek közlése, ill. önálló ismeretszerzést célzó munkafázis követ, melyet beszélgetéssel zárhatunk, ahol újra kitérhetünk a közlekedési lámpa módszer során alkalmazott összes tézisre. A tanulók ekkor ismét állást foglalhatnak, elmondhatják, hogyan látják most a kérdést, miben változott meg kezdeti véleményük.

Lánc
TANTÁRGY: összes     IDŐ: 5-10 perc       MUNKAFORMA: plénum
ESZKÖZÖK: -     MIRE JÓ MÉG: ismétlés

A módszer célja, hogy ráhangoljuk a tanulókat az új témára, mozgósítva közben a témával kapcsolatos asszociációikat, de memorizálhatjuk vele az újonnan elsajátított ismereteket, és fejleszthetjük a tanulók emlékezetét is. Ezen túl fejleszti a tanulók kommunikációs készségét, segít az egymásra figyelésben és a figyelem összpontosításában.

A tanulók mindegyikének ugyanarra a kiegészítendő kérdésre kell válaszolnia, egy egyszerű szabály alkalmazásával: a válaszban a saját válasz előtt mindig meg kell ismételni az előző tanuló(k) által adott válasz(oka)t is.

Például:     Milyen szerszámokkal, gépekkel dolgoznak a famegmunkáló műhelyekben?
                    Vésővel. à Vésővel és satuval. à Vésővel, satuval és fűrésszel… stb.…

Célszerű a gyakorlathoz körbe ültetni a tanulókat, ez megkönnyíti a memorizálást.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése